# عشق

به جزیزه ای که از پشت عینک های بخار کرده غروب ها را کیش می داد

کسانی که دوست مان دارند،بسیار بیشتر از کسانی که از ما بیزارند ، ترسناک هستند: ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید

به مدعیان دوستی

اردیبهشت تمام نمی شود؟   به هم می ریزد  شب و روز؛                     چارستون تنم                     چار فصل سرد را                                     که می لرزاند درگیری آغاز                ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید