# درد

شعر :::: قباد حیدر - - جاوید محمدی - فاطمه گودرزی----- فاطمه روحی

سرزمین شعر                              به «ن – س» اینجا وادی روح است و رندی و رهایی شهدت نمی‌دهند             شورت می‌دهند اینجا عاشق نشو که پرواز را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید