# ترس

لیبی...و.........و.............و........................و.......................

  لیبی این جا کجاست ؟ روی کدام صندلی نشسنه ام ؟ روبروی کدام میز ؟ شکمم  خمپاره                   تیر                   زخم خورده بود درد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 16 بازدید