# بچگی

به مردی که مرداد را از مرگ نجات نداد

خواستم فکر کنم مُردی                        نشد وجود خارجی نداری                     اصلن  نشد نشد که بر گردیم به مرداد پیراهن های رنگی تن کنیم میان دریایی که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

//////////..........///////////////....///////////////////

                                 باورم شده                          چیزی  نمانده     از مابقی روز هایی  که نمی دانستم کجاست                                  باورم شده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

ترجمه شعر (مورچه) از دوست شاعر و مترجم : اعظم ناصری

(مورچه) قرار ما نبود روی دو زانو بنشینم             بر قوزک پا              تو را بنشانم روی شانه ها                             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید