مرغی که انجیر می خورد نوک اش کج است

بعضی از آدم ها مثل ابر می مانند

وقتی می روند

         زندگی مان درخشان تر می شود

/ 4 نظر / 36 بازدید
ابراهیم

خیلی زیباست

مانی

زیباست. یک سوال به ذهنم رسید همین آدما اگر بمونند زندگیمون دیگه آفتابی نیست

هم نفس

واقعا ... زیباست